Historiska romaner

Vilhelm Moberg

Få svenska författare har blivit så förknippade med sin gestaltning av det historiska Sverige, som Vilhelm Moberg. Hans författarkarriär var lång och brokig, och bitvis ojämn, hånad och bespottad, men det går inte att förneka att han var en av de stora pionjärerna i att skildra den svenska historien ur den lilla människans perspektiv, snarare än utifrån kungar och adelsmän. Att nämna alla hans historiska romaner låter sig inte göras här, men vissa verk förtjänar att lyftas fram extra.

Utvandrarserien

Vilhelm Mobergs kanske mest kända romaner är berättelsen om Karl-Oskar och Kristina som lämnar sitt fattiga Småland, för att söka sin lycka i det stora landet i väst. Serien består av böckerna Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige, och kom att bli den första gången som den gigantiska utvandringen från Sverige till USA skildrades i litterär form. Faktum är att Vilhelm Moberg själv i sin ungdom stod på randen till att utvandra, men blev sen kvar i utbyte mot att han fick studera vid folkhögskolan i Grimslöv. Det var först när han 1948, skulle göra research inför sitt stora romanprojekt om den svenska utvandringen som han äntligen kom iväg till sitt älskade USA, där han sedan bodde under långa perioder.

Även om Moberg gjorde anspråk på att skriva en realistisk skildring av Utvandringen har den i viss mån anklagats för att lägga flytta om historiska skeenden i tiden för att få det att passa in i berättelsen. Moberg använder sig dessutom i viss mån av ett symbolistiskt berättande, vilket innebär att han ibland gör medvetna avsteg från till exempel den faktiska geografin, för att markera att det här inte nödvändigtvis gestaltar den händelse som läsaren läser, utan att det finns en annan underliggande mening.

Men främst har serien hyllats för sitt underifrånperspektiv och sin sympatiska skildring av den lilla människan i det stora historiska skeendet.

Rid inatt

Sveriges roll under Andra världskriget har debatterats, stötts och blötts av såväl människor som anser att det var rätt av Sverige att i viss mån samarbeta med det nazistiska Tyskland för att rädda svenska liv, såväl som att möjliggöra flyktingmottagning, som av benhårda kritiker som menar att den svenska samlingsregeringen var ryggradslös och borde ha förnekat tyska soldater rätten att åka tåg genom Sverige till det ockuperade Norge.

En av de kanske mest rasande kritikerna mot den svenska eftergiftspolitiken, redan under krigets gång, var Vilhelm Moberg som redan 1941 gav ut sin roman Rid inatt. Boken utspelar sig i Värend under 1600-talet, där en tysk herreman genom sin fogde, tvingar de fria bönderna att göra dagsverken på hans gård. Bönderna håller möte och beslutar att vägra med hänvisning till sin rätt, men när fogden sedan samlar ihop dem en och en så rättar sig alla i ledet, utom en.

Boken är en medvetet illa dold allegori över Sveriges agerande under kriget och budskapet är tydligt. Om herremän gör orätt så är det de fria människornas plikt att göra motstånd, oavsett vilka konsekvenserna blir.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *