Spionromaner och deckare

Sherlock Holmes

Att prata om deckare utan att nämna Sherlock Holmes låter sig inte göras hur som helst. Även om Arthur Connan Doyles populära karaktär knappast var den första deckaren så har han otvivelaktigt varit en viktig karaktär för genrens stora popularitet, men kanske framförallt en pionjär i att föra in kriminaltekniken i deckargenren. Holmes använder sig av så kallad deduktion i sina brottsundersökningar. Han tar reda på fakta och de premisser som gäller och drar sedan slutsatser utifrån det, vilket till omgivningens stora fascination leder till att den skyldiga kan avslöjas och lagföras.

Sherlock Holmes har, förutom i Arthur Conan Doyles romaner och noveller, gestaltats i en lång rad filmer, pjäser och tv-serier, inte minst den numera kultförklarade serien Sherlock , som utspelar sig i nutid. Serien, där Benedict Cumberbatch, spelar Sherlock Holmes, är kanske den adaption som bäst fångat just denna aspekt av den klassiska detektivromanen. Seren har även andra förtjänster, exempelvis att Sherlock Holmes ständige följeslagare, den gamle militärläkaren Watson i såväl serien som i de skrivna berättelserna, tjänstgjorde i Afghanistan, fast i olika krig. Serien fångar också relationen mellan de båda karaktärerna där Holmes ständigt nedvärderar Watson med sina retoriska frågor och sarkastiska kommentarer, om hans bristande iakttagelseförmåga och deduktionsförmåga.

I och med att serien blivit en så stor framgång är det definitivt värt att gå tillbaka till de romanerna och novellerna, som trots tidens gång, håller förvånansvärt bra än idag. Conan Doyle debuterade med sina Holmes-berättelser 1887 med boken En studie i rött, och nådde sin storhetstid när novellerna några år senare, började publiceras i The Strand Magazine.

Trots de enorma framgångarna, såväl publika som ekonomiska, så var dock Arthur Conan Doyle inte helt nöjd med sin skapelse. Med tiden blev han alltmer trött på att förknippas med sin mästerdetektiv, eftersom han egentligen ville betraktas som en så kallad seriös författare. Idag är det få som minns hans andra böcker medan hans fyra romaner och 56 noveller om Sherlock Holmes fortsätter att tjusa en ständigt ny publik, samtidigt som teatrar, filmstudios och tv-bolag inte tycks få nog av att göra ständigt nya adaptioner.

Slutligen kan nämnas att Holmes innehåller såväl mycket humor som allvar. En av de mörkare aspekterna i berättelserna är Holmes narkotikamissbruk som han ständigt återfaller i när han inte har några fall att ägna sig åt. Om inte det är ett tema som passar in även idag, är det svårt att säga vad som är det.

bard