Reportage- och faktaböcker

Så förbättrar du dina språkkunskaper

I dagens multikulturella samhälle med smidiga förbindelser världen över, både geografiskt och via webben, är det en stor fördel att vara flerspråkig. Det finns en rad olika sätt att förbättra sina kunskaper i olika språk på. Det finns appar, glosförhörsprogram, filmer och tv-program med mera. Men det är viktigt att inte glömma bort ett av de äldsta läromedlen – boken. Genom att läsa böcker bygger man på sitt ordförråd och förbättrar sin grammatik – oavsett om man läser på sitt modersmål eller om man håller på att lära sig ett nytt språk. Om du planerar att göra högskoleprovet är läsning ett bra sätt att förbereda sig på. Högskoleprovets verbala delar innehåller både läsförståelse och ordförståelse. På Hpguiden.se kan du läsa mer om högskoleprovet.

Att lära sig ett nytt språk

Att lära sig ett språk som är helt nytt för en är en stor utmaning. Det gäller att hitta det sätt och den studieform som passar en bäst. Många behöver lärarledda lektioner och möjlighet att lämna in uppgifter att få respons på. En del behöver inte det utan föredrar att lära sig språket genom självstudier. Då finns det många olika sätt att gå tillväga på, och det är bra att använda sig av flera olika metoder. Nedan följer några förslag på hur du kan gå tillväga.

  • Appar. Det finns många appar, både betalappar och gratisappar, där du kan öva på såväl grammatik som på att utöka din vokabulär.
  • Sociala medier. Leta reda på några influencers som talar det språk du vill lära dig, och som du har något gemensamt intresse med, som till exempel mat. Följd dem på deras olika plattformar.
  • Nyheter. Följ nyheter på språket du vill lära dig.
  • Inställningar på teknikprylarna. Ändra språket på din mobil, surfplatta och dator.
  • Och slutligen, läs böcker! Som tidigare nämnt är läsning ett otroligt viktigt verktyg när man ska lära sig ett nytt språk.
bard