Reportage- och faktaböcker

Robert Fisk

Det finns vissa teman och ämnen som är alltför stora och för omfattande att kunna ge en rättvis och nyanserad bild av och konflikterna i Mellanöstern faller definitivt in i den kategorin. Många författare, historiker och journalister har gjort försök, men det blir ändå oftast bara skärvor av verkligheten, snarare än en stor sammansatt bild. Journalisten och författaren Robert Fisk är en v alla dessa personer som försökt att förklara situationen i Mellanöstern i såväl böcker och i tidningsartiklar och även om han inte alltid når ända fram så är han definitivt en av de få som kommit närmast.

Hans kanske mest kända bok Det stora kriget för mänskligheten – Kampen om Mellanöstern, är en enorm tegelsten på 1100 sidor som är ett måste att läsa för den som vill förstå de såriga konflikter i regionen som finns kvar och frodas än idag. Titeln på boken kommer från en medalj hans pappa fick när han tjänstgjorde i den brittiska armén under första världskriget. Det enorma imperiekrig som i mångt och mycket lade grunden för de intressekonflikter och maktbaser i Mellanöstern som fortfarande skapar splittring och konflikt mellan olika länder och grupper. Robert Fisk har som utrikeskorrespondent bevakat regionen sedan 1976 och är sedan länge bosatt i Beirut. Hans mod, ständiga sökande efter sanningen, ständiga illojalitet med arméer och andra makthavare han följer, ger läsaren en unik inblick i en värld som för de flesta är helt oåtkomlig.

Den som vill få en gedigen historisk bakgrund till varför situationen i Mellanöstern ser ut som den gör idag, bör genast avsätta tid till att läsa Robert Fisks enorma tegelsten som på många sätt är en ögonöppnade om konflikter som oftast visas ytligt på nyheterna men som sällan fördjupas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *