Reportage- och faktaböcker

Naomi Kleins Det här förändrar allt

Klimatfrågan har gått från att bli något som endast extra miljöintresserade personer pratade om, till att bli en fråga som alla tar på allvar och som alla har en åsikt om. Den kanadensiska journalisten och författaren Naomi Klein har med sin bok Det här förändrar allt : kapitalismen kontra klimatet, varit en av de som varit med och lyft upp frågan på bordet och gjort den till en angelägenhet som rör alla. Till skillnad från många andra debattörer som pratar om olika sätt att minska utsläppen lite här och lite där, så tar Naomi Klein ett helhetsgrepp på hela det ekonomiska systemet som hon hävdar har fört oss dit där vi är idag. Nämligen kapitalismen.

Naomi Klein argumenterar för att människan måste sluta behärska naturen på det sätt som sker idag, men också att en klimatomställning kräver att de rika länderna betalar sin klimatskuld, att marknader kraftigt regleras och att det ekonomiska systemet reformeras enormt. Men boken är också ett myller av optimism som motiveras av växande klimatrörelser, protester och motstånd som sprider sig över hela världen. Oavsett vart du står i klimatfrågan är Naomi Kleins bok ett verk som det är svårt att bortse från i klimatdebatten.

bard