Reportage- och faktaböcker

Naomi Kleins Chockdoktrinen

När den kanadensiske författaren och journalisten Naomi Kleins bok Chockdoktrinen kom ut 2007, väckte den stor uppmärksamhet. Boken är en rasande uppgörelse med det ekonomiska system som utnyttjar kriser för att genomföra kraftiga nyliberala reformer och nedskärningar i människors välfärd när såväl de som deras samhällen är som mest sårbara.

Den politiska lära som Naomi Klein kritiserar i sin bok är den nyliberala nationalekonomen och statistikern Milton Friedmans, som förespråkade just detta tillvägagångssätt, att utnyttja kriser för att genomföra obekväla liberala reformer. Och Naomi Klein visar med övertygande argumentation och gedigen research att metoden använts flitigt i bland annat Kina, Chile och Polen.

Boken har fått såväl positiv som negativ kritik. Tidningen Village Voice utnämnde den till en av de viktigaste böckerna 2007 och många menade att den var nödvändig att läsa för att förstå samtiden och den moderna världshistorien. Kritikerna å sin sida, som ofta kom från högerkanten, menade att hennes bok är full av felaktigheter. Bland annat kritiserades boken i Boris Benulic och Johan Norbergs pamflett, Allt om Naomi Kleins nakenchock, men kritiken bemöttes snabbt av såväl Naomi Klein själv som av människor inom den nationalekonomiska världen.

bard