Historiska romaner

Jan Guillous 1900-talsserie

Under en promenad frågade Jan Guillous fru och förläggare, Ann-Marie Skarp, varför ingen svensk har skrivit en stor familjekrönika som sträcker sig över hela 1900-talet? Jan Guillou funderade en stund, och konstaterade att det inte finns många svenska författare som skulle klara av en så stor och omfattande uppgift. Det kräver alltför mycket research för att vara hanterbart. Brittiska och amerikanska författare som gör liknande projekt har ofta en hel stab av researchers som hjälper dem, men sådana resurser finns inte i Sverige. I samma stund konstaterade Guillou att han själv, med sin långa journalistiska bakgrund, och sin gedigna resurserfarenhet med Arntrilogin, faktiskt skulle ha en chans att klara av utmaningen.

Sagt och gjort. 2011 kom den första delen av Jan Guillous stora 1900-talsepos ut. Brobyggarna handlar om tre norska bröder som förlorar sin far på sjön, och som genom slumpens försyn får stipendium för att studera till ingenjörer vid det tekniska universitetet i Dresden, men strax efter examen splittras de tre bröderna. En åker till Norge för att fullfölja sin uppgift att bygga en avancerad bro, som brödernas välgörare önskat, en åker till tyska Östafrika för att bygga järnväg och en far till England och blir dandy. Läsaren får sedan följa, först de tre brödernas och sedan deras ättlingars historia genom två världskrig, teknisk och ekonomisk utveckling, det förljugna 1950-talet och det radikala 1960-talet för att slutligen i den senaste boken i raden hamna i Jan Guillous egna erfarenheter av IB-avslöjandet och deltagande i de radikala vänsterkretsar som var stora i Sverige under 1960- och 1970-talet. En intressant detalj i sammanhanget är att Guillou skriver sin egen tänk-om-historia. Tanken var från början att han skulle bli jurist, innan han av en slump hamnade i journalistiken. I denna familjekrönika som delvis är baserad på Guillous egen släkthistoria får hans egen karaktär chansen att testa på en karriär inom juridiken som vänsterradikal och vänsterintellektuell.

Huruvida Jan Guillou är den enda svenska författaren som skulle klara av ett så stort romanprojekt eller inte är svårt att sia om, men det är inte orättvist att påstå att Guillous 1900-talsepos är den i särklass bästa och mest sammanhållna romanserien han skrivit hittills. En lång karriär som författare och journalist har onekligen givit honom både kunskaper och färdigheter som nu får chansen att blomma ut fullständigt.

bard