Reportage- och faktaböcker

Berättelsen om Thomas Quick

Under svenskt 1990-tal upptäcktes ett monster i Sverige. Monstret hette Thomas Quick och blev snabbt känd som en hänsynslös och grym seriemördare som härjat i Sverige i årtionden med ett stort antal mord på sitt samvete. Seriemördaren han dömas för åtta mord innan han slutade erkänna och kommande utredningar blev omöjliga. Först flera år senare började han prata igen, denna gång med den grävande journalisten Hannes Råstam. Men istället för att erkänna nya mord berättade han att alla erkännanden var falska.

Thomas Quick heter egentligen Sture Bergwall och när Hannes Råstams dokumentärer om Quickfallet sändes i SVT i december 2008 slog det ner som en bomb. Kunde det vara möjligt att den svenska seriemördaren var oskyldig? 2013 frikändes Sture Bergvall för alla mord han tidigare dömts för och blev därmed en fri man.

För den som vill veta hur Quickskandalen överhuvudtaget kunde ske finns två böcker som läsas. Den ena är Hannes Råstams bok Fallet, Thomas Quick : att skapa en seriemördare, som med osviklig precision plockar sönder varenda litet bevis som styrkt Quicks skuld. Förhörsledare som själv gett Quick nödvändiga upplysningar för att han ska kunna svara rätt på frågor, som han tidigare svarat fel på. Ett system där Quick får mer narkotikaklassad medicin ju mer han erkänner och en lång rad efterhandskonstruktioner och rena förfalskningar för att motivera att rätt man är gripen.

Den andra boken är Dan Josefssons, Mannen som slutade ljuga : berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick, som behandlar den terapiform som bygger på bortträngda minnen, som möjliggjorde för Quicks erkännanden. Bakom terapin stod terapeuten Margit Norell och det visade sig snart att hon hade förgreningar långt in i Quickskandalen och att många av de som var inblandade själva fick terapi av henne. Efter att ha läst båda böckerna har läsaren dels fått svar på hur allt detta kunde hända samtidigt som en klingande fråga biter sig kvar. Hur tusan kunde allt detta hända?

bard