• Reportage- och faktaböcker

    Så förbättrar du dina språkkunskaper

    I dagens multikulturella samhälle med smidiga förbindelser världen över, både geografiskt och via webben, är det en stor fördel att vara flerspråkig. Det finns en rad olika sätt att förbättra sina kunskaper i olika språk på. Det finns appar, glosförhörsprogram,…

bard