• Reportage- och faktaböcker

    Ljudböcker och e-böcker

    Böcker har i alla tider varit tryckta på papper men tack vare modern teknik har bokmediet kunnat utvecklas under de senaste decennierna. Ett exempel på detta är ljudboken. [IMAGE=c9f0VpbG4PoL.jpg] Ljudböcker [IMAGE=fwyXUtd0y6B0.jpg] Ljudböcker är egentligen inget jättenytt fenomen. De som växte…

bard