• Reportage- och faktaböcker

    Sjöwall/Wahlöö

    Detta svenska författarpar var gifta med varandra och skrev polisromaner tillsammans. Maj Sjöwall var dotter till Will Sjöwall, som var företagsledare och hans hustru Margit Trobäck. Hon hade också en halvbror Lars Sjöwall som även han var företagsledare som sin…

bard