• Spionromaner och deckare

    John le Carré

    Det sägs att en god författare bör gräva där denne står för att gestaltningen ska bli bra, fängslande och trovärdig. Det råder säkert delade meningar

bard