• Historiska romaner

    Tempelriddaren Arn

    När Jan Guillou påbörjade sitt stora romanprojekt om den svenske tempelriddaren Arn Magnusson, var han helt säker på att den skulle sälja i låga uppla

bard