• Historiska romaner

    Vilhelm Moberg

    Få svenska författare har blivit så förknippade med sin gestaltning av det historiska Sverige, som Vilhelm Moberg. Hans författarkarriär var lång och

bard